เซนเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็น Volvo FM V3-4

BRANDVOLVO,วอลโว่
MODELFH, FM – VERSION 3,4

...