ตะแกรงในกันชนหน้า-พลาสติกอันกลาง SCANIA P-SERIES 6 รุ่นกันชนสูง

BRANDSCANIA,สแกนเนีย
MODEL SCANIA VERSION 6