คอเติมน้ำมันเครื่องที่ก้นแคร้ง Scania

BRANDSCANIA,สแกนเนีย
MODEL SCANIA DC13,P 360,P 410

...