loader image

เหตุผลที่ต้องเช็ค E-Mark

E-mark-2

เครื่องหมาย “E-mark (Estimated sign)”

             เครื่องหมาย “E-mark” เป็นเครื่องหมายรับรองว่ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์นั้นๆ ได้ปฏิบัติตามระเบียบสหภาพยุโรป/ECE ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจำหน่ายในสหภาพยุโรป รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่ได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยยานยนต์ของ ECE โดยสหภาพยุโรปกำหนด ให้มีการรับรองแบบสำหรับรถยนต์ทั้งคัน รวมถึงระบบ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ

E-mark-เครื่องหมาย

ทำไมต้องอ้างอิง สหภาพยุโรป ?

             เพราะ บรรจุภัณฑ์สินค้าของแต่ละประเทศแตกต่างกัน เช่น ในด้านภาษา  จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานสากลร่วมกันที่จะทำให้แต่ละประเทศเข้าใจตรงกันได้ โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายต่างๆ บนฉลากสินค้าในแถบสหภาพยุโรปจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปเอง ก็ไม่จำเป็นต้องแปลความหมายสัญลักษณ์เหล่านี้ เพราะผู้ซื้อสินค้าสามารถเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านั้นได้อยู่แล้ว

             ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย e-Mark นั้นมีการเข้าถึงอย่างไม่ จำกัด ในสหภาพยุโรปและสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมการประเมินผลหรือเครื่องหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ e-Mark ยังถือว่าใช้ได้ในประเทศอื่นนอกยุโรปเนื่องจากเป็นแบบจำลองตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

E-mark-คืออะไร

เหตุใดใบรับรอง E-Mark จึงสำคัญ

             ในระบบการรับรอง E-Mark และ e-Mark ที่มีโครงสร้างทั่วไปคล้ายกันสัญญาณที่จะถูกวางไว้บนเอกสารเหล่านี้ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ การใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก “e” ในแนวทางของสหภาพยุโรป และจดหมายตัวพิมพ์ใหญ่  “E” ในข้อบังคับของสหประชาชาติ

 • ตามคำสั่งของสหภาพยุโรปรหัสการรับรองของประเทศคือ e1 เยอรมัน e2 ฝรั่งเศส e3 อิตาลี e4 เนเธอร์แลนด์และ e5 สวีเดน

 • การรับรองของสหประชาชาติตามรหัสประเทศของระเบียบคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป E1 เยอรมนี E2 ฝรั่งเศส, อิตาลี E3, E37 ตุรกีและญี่ปุ่นที่อยู่ในรูปแบบ E43 E47 แอฟริกาใต้

             กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันที่ครอบคลุมโดยเครื่องหมาย E-Mark ได้แก่ : รถพ่วง, ไฟหน้า, ระบบเบรก, เข็มขัดนิรภัย,  ที่นั่งในยานพาหนะ, เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่ง, กระจกสะท้อนแสง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, หมอนรองศีรษะ ระบบป้องกัน, การทดสอบแรงกระแทกด้านหน้า และด้านหลัง

ประโยชน์ของเครื่องหมาย e-Mark มีดังนี้

 • แสดงการรับรองว่าปฏิบัติตามมาตรฐานสหภาพยุโรป

 • สามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและเขตพื้นที่อื่นที่อยู่ภายใต้ UN ECE

 • ปลดล็อคโอกาสในการเติบโต

 • ลดความเสี่ยงในการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และสูญเสียรายได้จากยอดขาย

E-mark-ความแตกต่าง

ความแตกต่างระหว่างสินค้า มี และ ไม่มี E-mark

สินค้าที่มี E-mark

 • ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของยุโรป

 • รับรองสินค้าจากต่างประเทศ

 • สินค้ามีอายุการใช้งานที่นาน

สินค้าที่ไม่มี E-mark

 • ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานใดๆ

 • สินค้าไม่มีการรับรองในระดับสากล

 • สินค้ามีอายุการใช้งานที่สั่นกว่า

             โดยสรุปการรับรอง E-Mark หรือ e-Mark ภายใต้กรอบของมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า กระบวนการของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับสากล

E-mark-อะไหล่ของแท้คุณภาพ

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 10 seconds